KoszykZamowienieTwoje kontoKontakt

Aktualności

W przypadku zainteresowania zakupami hurtowymi prosimy o kontakt.

Koszyk  

(pusty)

Najczęściej kupowane

  • extra safe
  • elit
Extra safe
Prezerwatywy oferujące bezpieczniejszy seks,...
elite
  Prezerwatywy...
pleasuremax
Prezerwatywy Durex Pleasuremax to połączenie...
performa
 ...
close fit
close fit Prezerwatywy Durex Close Fit...

Wszystkie najpopularniejsze

eBiuletyn-Newsletter

Czatuj ze mną

Regulamin sklepu OnaiOn69.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.Sklep Internetowy ANKOS działający pod adresem http://www.OnaiOn69.pl, stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez: ANKOS Grzegorz Kościak, ul. Królowej Bony 6/10, 35-626 Rzeszów, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta w Rzeszowie pod numerem 15399T, NIP 813-141-41-89, Regon 69070914 zwaną w niniejszym regulaminie „ANKOS”. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
2. Słowniczek:
Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.OnaiOn69.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez ANKOS;
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu „OnaiOn69.pl”
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim ANKOS skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana przez ANKOS, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie;
Hasło – kod ustanawiany podczas rejestracji;
Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.  Zgodnie z art. 384 par. 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Skorzystanie z oferty sklepu „OnaiOn69.pl” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Operator może z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Ewentualna zmiana regulaminu nie obejmie transakcji będących w trakcie realizacji na dzień ogłoszenia regulaminu.
6. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
7. Ceny podane w Sklepie Internetowym ANKOS są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Towary dostępne w Sklepie Internetowym ANKOS są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia


1. Zamówienia można składać przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok (ANKOS dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających ANKOS z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień następuje w dni robocze, zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia i/lub w momencie skompletowania przez ANKOS wszystkich zamówionych przez produktów i/lub zaksięgowanej przez ANKOS pełnej opłaty za zamówienie.
2. Złożenie zamówienia następuje:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę;
3. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację:
3.1 w przypadku płatności elektronicznych: potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki), następnie po prawidłowej autoryzacji płatności o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3.2  w przypadku płatności przelewem tradycyjnym oraz płatności przy odbiorze: fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system internetowy ANKOS poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta podany w formularzu wiadomości zawierającej w swojej treści link do potwierdzenia złożonego zamówienia. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Klient powinien potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez ANKOS do 3 dni.
W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz dodatkowej weryfikacji telefonicznej;
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia i/lub po zaksięgowaniu przedpłaty na konto ANKOS;
- w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej ANKOS przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową).
7. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynach sklepu, operator kontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o wystąpieniu przejściowej niedostępności towaru oraz podjęcia przez kupującego decyzji o:
a) częściowej realizacji zamówienia,
b) wydłużenia czasu realizacji zamówienia,
c) odstąpieniu od zamówienia,
d) realizacji zamówienia z zamiennikami (inne smaki, inny Producent etc.).

§3 Formy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
b) przelew – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy ANKOS
ANKOS Grzegorz Kościak
Królowej Bony 6/10
35-626 Rzeszów
18 1140 2017 0000 4402 1220 4477  Multibank
c) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów PayU.pl- możliwe sposoby płatności:
- ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
- karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy PayU.pl – PayU S.A. Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399. PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, tel. (61) 630 60 05, fax (61) 630 61 05, NIP 7792308495, REGON 300523444.

§4 Sposoby dostawy


1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, K-EX Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, InPost z siedzibą w Krakowie oraz Poczty Polskiej SA z siedzibą w Warszawie
2. Aktualna cena dostawy uzależniona jest od wagi i operatora pocztowego – każdorazowo wyliczana jest w trakcie dokonywania zakupów, przed zatwierdzeniem zamówienia.
3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z ANKOS mailowo, na adres: biuro@onaion69.pl lub telefonicznie, na numer: 601 42 31 13 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§5 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
 a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić ANKOS oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:
 ANKOS Grzegorz Kościak ul. Królowej Bony 6/10; 35-626 Rzeszów
  c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@onaion69.pl, w celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.
 d. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
e. W przypadku zwrotu/reklamacji, jeżeli płatność została dokonana za pomocą karty to zwrot jest realizowany na jej (karty) rachunek.
 f. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 
§6 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru


 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
 ANKOS Grzegorz Kościak ul. Królowej Bony 6/10; 35-626 Rzeszów
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Informacja dot. zwrotu świadczeń:
 a. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)
 b. Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:
 ANKOS Grzegorz Kościak ul. Królowej Bony 6/10; 35-626 Rzeszów
 
§ 7. Dane osobowe


1.  ANKOS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).
2.  Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
3.  Składając zamówienie, klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, procesu reklamacji.
4.  Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od ANKOS materiałów reklamowo – promocyjnych w formie Newslettera
5. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nieudostępniania ich osobom trzecim.
6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.

§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego


1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez ANKOS korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z ANKOS wysyłając informację e-mail pod adres: biuro@onaion69.pl

§ 9. Własność intelektualna


1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej ANKOS (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody ANKOS.

§ 10 Rozstrzyganie sporów


 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


Strona głównaStrona główna